Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och finansiera praktiknära skolforskning. Institutets arbete med att sammanställa forskningsresultat genomförs i huvudsak i form av systematiska översikter (systematic reviews). Vi gör även andra typer av forsknings­sammanställningar, till exempel genom att sammanfatta och kommen­tera systematiska översikter som gjorts av andra organisationer.

Kanslichef till Skolforskningsinstitutet

På institutet i Solna strand är vi i dag 16 medarbetare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dessutom externa forskare i våra projekt. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter, en kreativ arbetsmiljö och flexibilitet att förlägga delar av arbetstiden utanför kontoret.

Om arbetet

Som kanslichef vid Skolforskningsinstitutet är du direkt underställd myndighetschefen. Tillsammans med myndighetschefen och kommunika­tionschefen ingår du i ledningen, och är delaktig i institutets styrning och ledning. Du kommer ha en viktig roll i institutets arbete med interna processer för bland annat verksamhetsplanering och verksamhetsupp­följning samt med den årliga budgetprocessen i relation till Regerings­kansliet.

I en liten myndighet som Skolforskningsinstitutet kommer du ha ett brett ansvarsområde. Ditt administrativa uppdrag handlar bland annat om att som chef ha det övergripande ansvaret för ekonomi, hr, it och upphand­ling samt frågor om dokumenthantering och informationssäkerhet. Uppdraget genomför du tillsammans med kollegor internt samt med externt stöd av konsulter hos bland andra Statens servicecenter (SSC) och det företag som står för vår it-drift. Som kanslichef är du även arbets­givar­representant i Arbetsgivarverket, som även bidrar med stöd i arbetsgivar­frågor av både strategisk och arbetsrättslig karaktär.

Du har personalansvar för en registrator/administratör som bland annat arbetar med dokumenthantering, arkivfrågor och personaladministration samt en administratör som bland annat arbetar med ekonomiadministra­tion och stöd till kärnverksamheten.
Utöver dessa uppgifter finns goda möjligheter att utifrån din kompetens och erfarenhet bredda och utveckla uppdraget.

Din utbildning och arbetslivserfarenhet

Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen med inriktning på exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller personal- och arbetslivsvetenskap.

Du ska vidare ha:

  • flerårig erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning
  • erfarenhet av styrningsfrågor i offentlig förvaltning, gärna från Regeringskansliet eller annan myndighet
  • erfarenhet av att leda andra
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att ha chefsansvar
  • erfarenhet av arbetsgivarfrågor och hr
  • erfarenhet av arbete med budget
  • erfarenhet av arbete med it som beställare
  • erfarenhet av avrop från statliga ramavtal och enklare upphandling
  • kännedom om skolfrågor och den statliga skolförvaltningen.

Dina egenskaper

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egen­skaper, som att du är lösningsinriktad, strategisk och har en analytisk förmåga samt att du agerar och verkar utifrån ett helhetsperspektiv. Du är flexibel, har lätt för att sätta dig in i nya områden, kan arbeta resultatinriktat och strukturerat samt kan samverka, samarbeta, bygga relationer och skapa förtroende internt och externt.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde efter överenskommelse. För denna tjänst kommer Skolforskningsinstitutet tillämpa sex månaders provanställning.
Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta nuvarande kanslichef Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, direktör Camilo von Greiff, e-post: camilo.von.greiff@skolfi.se, tel: 08-523 29 820 eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 1 december 2022.
Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2022/79 Ansökan kanslichef i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

LIKNANDE JOBB

Kommundirektör till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nykvarn

Digitaliseringschef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Säkerhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Södertälje

Vd – Telge Tillväxt


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Södertälje

Manager within...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm