SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Programchef

Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under barmarkssäsongen har vi ytterligare 80 medarbetare som jobbar i våra fortlöpande miljöanalysprogram. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Vi söker nu en ny programchef till Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa, www.slu.se/sha). SHa är en ledande aktör som förser forskare, myndigheter och det praktiska skogsbruket med analysverktyg och beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av ekosystemtjänster. Knutna till SHa finns analytiker, forskare, systemutvecklare och kommunikatör. SHa är ett fortlöpande program som bland annat ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. Systemet är avsett för analys och planering av ett flermålsinriktat skogsbruk och utgör en central teknisk plattform för SHas verksamhet. Systemet är internationellt ledande och är utvecklat vid SLU. Vid SLU har även utveckling av nästa generations system initierats i syfte att på sikt ersätta/ alternativt komplettera det nuvarande. SHa genomför även forskningsprojekt och uppdragsverksamhet kopplat till Heurekasystemet. 

Arbetsuppgifter

Programchefen svarar för den operativa ledningen av SHa med ansvar för förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. I uppgiften ingår kontakter med användare av Heurekasystemet, såväl inom som utanför SLU, finansiärer samt en rad andra intressenter. I uppgiften ingår även att initiera och medverka i forskningsprojekt, såväl SHas egna projekt som projekt i samarbete med andra forskargrupper. Rollen medför således även att etablera nätverk och att samarbeta med olika kompetens- och ämnesområden.

Kvalifikationer

Den vi söker har som lägst en kandidatexamen inom skog, miljö eller ekologi eller motsvarande med relevanta ingående ämnen samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Erfarenhet av skogliga hållbarhetsfrågor, vetenskapliga frågeställningar och personalledning är meriterande, det gäller även erfarenheter av skogliga datorbaserade analyssystem, GIS, programmering och modellering. Dokumenterade goda färdigheter i att skriva rapporter och vetenskapliga artiklar samt genomgången forskarutbildning (doktor eller lic.) är meriterande. Vidare är även förmågan att utrycka sig på svenska i tal och skrift meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som att förstå och skapa ett helhetsperspektiv, ledarskaps- och samarbetsförmåga samt att skapa relationer.

Placering: Umeå
Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-15

Fackliga kontaktpersoner

internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Dianne Staal Wästerlund, Avdelningschef
090-786 84 50
fornamn.efternamn@slu.se 

Tomas Lämås, Docent
090-786 84 05
fornamn.efternamn@slu.se 

Karin Öhman, Professor
090-786 85 88
fornamn.efternamn@slu.se 

Urban Nilsson, Professor
040-41 51 93
fornamn.efternamn@slu.se 

LIKNANDE JOBB

Betaniastiftelsen...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Verksamhetsledare...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Läkarförbundet söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Bactiguard is looking...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Botkyrka

Redovisningschef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Solna

Chef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Justitiekanslern söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm