SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Verksamhetsledare systemutveckling

Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under barmarkssäsongen har vi ytterligare 80 medarbetare som jobbar i våra fortlöpande miljöanalysprogram. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Vi söker nu en driven verksamhetsledare för ett internationellt ledande beslutsstödjande system – Heurekasystemet – som är utvecklat för analyser av ett hållbart och flermålssinriktat skogsbruk. Verksamheten bedrivs vid programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa, www.slu.se/sha), som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. Systemet innefattar ett antal programvaror och verktyg för simulering, optimering, GIS-operationer, databashantering, m.m.

Arbetsuppgifter

Systemutvecklingen görs av ett litet team på 2-3 personer och i uppgiften ingår såväl ledning av teamet som att själv utföra systemutveckling och programmering.  I uppgifterna ingår bland annat prioritering och fördelning av arbetsuppgifter, ansvar för systemets drift och underhåll, publicering av programvaror med vår byggserver, design och implementering av ny funktionalitet, modifieringar av databasstrukturen, felsökning och buggrättning.

Vid släppande av nya versioner ingår tester, hjälpdokumentation och nyhetsbrev. Du kommer att arbeta nära ett forskarlag och ha kontakter med andra forskargruppen och användare av systemet – såväl inom som utanför universitetsvärlden.

Kvalifikationer

Högskoleexamen inom datavetenskap/systemvetenskap eller motsvarande, alternativt inom skog, miljö, ekologi eller motsvarande med erfarenhet inom systemutveckling, modellering eller GIS är ett krav. Kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav medan att uttrycka sig på svenska i tal och skrift ses som meriterande.

Erfarenhet av programmering i C#, databasdesign och SQL Server, testdriven utveckling, WinForms-programmering, ASP.NET MVC samt parallellprogrammering är meriterande, samt genomgången forskarutbildning (doktor eller lic.), erfarenhet av ledande funktion och god kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som förmåga att se helhetsperspektivet göra prioriteringar samt ledarskaps- och samarbetsförmåga.   

Placering: Umeå
Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-15.

Fackliga kontaktpersoner

internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Dianne Staal Wästerlund, Avdelningschef
090-786 84 50
fornamn.efternamn@slu.se 

Tomas Lämås, Docent
090-786 84 05
fornamn.efternamn@slu.se 

Karin Öhman, Professor
090-786 85 88
fornamn.efternamn@slu.se 

LIKNANDE JOBB

Bactiguard is looking...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Botkyrka

Redovisningschef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Solna

Chef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Betaniastiftelsen...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Justitiekanslern söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Läkarförbundet söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Programchef


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå