Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. I Södertälje möts utmaningar och framgångssagor. I kommunen arbetar 6000 medarbetare med att ge Södertäljeborna bra service. Vi erbjuder arbetsuppgifter som sällan är enkla men som faktiskt gör skillnad – i Södertälje är det på riktigt!

Kanslichef

Är du redo för Södertälje?

Vi erbjuder dig ett uppdrag som består av både förvaltning och utveckling, där du med ett tydligt medborgar- och hållbarhetsfokus leder och utvecklar verksamheten in i en framtid där digitalisering och effektivitet kommer att vara viktiga nyckelord. Att säkerställa att den administrativa demokratiska processen fungerar, att våra politiskt förtroendevalda får de underlag som behövs för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid, kommer att vara ditt huvudfokus.

I avdelningen, med totalt 30 medarbetare, ingår en kanslienhet, en enhet med utredare och strateger, stadsjurist och Överförmyndarnämndens kansli.

Vi söker nu dig, en tillitsfull ledare som skapar motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare!

I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska viljeinriktningen till en välfungerande verksamhet med i förlängningen ett självklart fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.

I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.

Kort om uppdraget

- Du leder avdelningens arbete och ansvarar för den politiska ärendeberedningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Du är arbetsgivaransvarig för ca 30 medarbetare samt har budgetansvar för avdelningen.
- Du säkerställer ett välfungerande sekreterarskap i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder.
- Du ansvarar för digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster inom dina sakområden.
- Du kommer att ansvara för implementering av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
- Du är direktrapporterande till stadsdirektören.
- Du ingår i stadsdirektörens ledningsgrupper, dels för kommunstyrelsens kontor dels för den samlade kommunförvaltningen.

Din profil

- Chefserfarenhet ur ett ledarskaps- samt arbetsgivarperspektiv
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Bred kunskap om Kommunallag, nämndadministration och ärendeflöden i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av utredningsarbete och hållbarhetsfrågor.
- Utbildning inom statsvetenskap, juridik eller annan likvärdig utbildning.
- Pedagogisk förmåga med erfarenhet av att hålla utbildningar
- En driven skribent med god förmåga att handleda och ge råd till andra.
- Kunskap om och erfarenhet av moderna dokument- och ärendehanteringssystem.

Kontakt:

Stadsdirektör Rickard Sundbom, 08-5230 1081, rickard.sundbom@sodertalje.se
Extern konsult Annchen Kull, 0730 39 70 34, annchen.kull@tarasso.se

Senaste ansökningsdag den 8 december.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss alla kontakter avseende ytterligare annonsering.

LIKNANDE JOBB

Head of Technical...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Konsult Business IT...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Product Managers


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

DYNAMISK VERKSAMHETSCHEF


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Kommunikationschef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm