Södertälje brukar beskrivas som en plats där idéer har fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kultur och traditioner. En stad med Tom Tits Experiment, gästhamn mitt i centrum, idrott i världsklass och ett spännande kulturutbud. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet. Södertälje kommun har cirka 6000 medarbetare som arbetar för att ge Södertäljeborna bra service.

Utbildningsdirektör

Vi söker dig som vill ta stafettpinnen vidare och leda det fortsatta utvecklingsarbetet med att förbättra resultaten i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner - med vårt systematiska kvalitetsarbete som ledstång.

Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje och vi är sedan 2000 den största tätorten helt belägen i Södermanland. I Södertälje finns såväl stad som landsbygd, både stora internationella exportföretag och ett aktivt näringsliv med många mindre företag. Staden präglas också av ett starkt kulturliv och framgångsrikt idrottsliv.

I Södertäljes kommunkoncern jobbar 7 000 medarbetare, varav 6 000 i den kommunala förvaltningen och övriga i de kommunägda bolagen. I den gemensamma kommunförvaltningen är verksamheterna organiserade i olika kontor.

Utbildningskontoret är kommunförvaltningens största verksamhetsområde med ca 3 500 medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Dessutom grundsärskola, gymnasiesärskola, YH-utbildning och ett resurscentrum med specialistkompetens inom modersmål, elevhälsa, ungdomsmottagning samt kommunens kostenhet. Utbildningsdirektören är chef för sju direktrapporterande verksamhetschefer och har en ledningsstab med ekonomi, strategi och verksamhetsstöd.

Det övergripande målet för förskolan, skolan och vuxenutbildningen är att resultaten ska förbättras. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att klara sin utbildning, att kunna välja att gå vidare till fortsatta studier och att bli väl rustade för arbetsmarknaden och vuxenlivet. Södertäljes skolor vill vara Sverigeledande i att utveckla undervisningen så att familjebakgrunden inte ska vara avgörande för hur barn och unga klarar skolan.

Nu söker vi dig, en erfaren ledare som skapar motivation och engagemang!

Vi behöver en chef med ett genomtänkt och grundat ledarskap som genomsyras av en hög grad av tillit och förtroende för chefer och medarbetare. Du behöver ha en stor kompetens i att på ett tydligt och tryggt sätt säkerställa styrningen av en stor verksamhet. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.

Du har lätt för att bygga relationer såväl på alla nivåer i organisationen som i externa kontakter och du är en god kommunikatör. Du är en visionär ledare som ser helheter och sammanhang. Ditt ledarskap bottnar i förståelse för vad som får medarbetarna att växa och känna engagemang i sitt uppdrag. Vi erbjuder dig att jobba i en organisation med en stabil värdegrund och en tydlighet om vilka krav och förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.

Uppdraget

Ditt uppdrag blir att med hjälp av alla chefer och medarbetare säkerställa att beslut och aktiviteter i skolverksamheterna alltid utgår från det övergripande målet. Fokus ska ligga på ett kvalitetsarbete som är systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Du ska värna om och behålla den styrmodell som utvecklats i Södertäljes skolverksamheter, och sträva efter att ta våra etablerade strukturer och processer vidare ännu ett steg, som en naturlig del i arbetet med ständiga förbättringar.

I detta ingår att också se organisationen ur ett helikopterperspektiv och prioritera samordning och samarbete med andra verksamheter inom kommunkoncernen. Du behöver se till att skolverksamheterna såväl delar med sig av goda exempel som visar en öppenhet inför att lära av andra, och därmed bidrar i arbetet med att vidareutveckla en förbättringskultur i hela organisationen.

Din profil:

  • Flerårig erfarenhet av chefsskap och arbetsgivarroll.
  • Flerårig erfarenhet av att leda andra chefer.
  • Erfarenhet av att jobba som chef i en politiskt styrd organisation.
  • Erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete inom skolverksamhet.
  • Yrkeserfarenhet från skolverksamheter, med tyngdpunkt på kunskap om grundskolan.
  • En förmåga att se sammanhang, ta ansvar för helheten, och såväl initiera som bejaka samarbete med andra verksamheter utanför skolan.
  • Erfarenhet av strukturerad målstyrning och måluppföljning.
  • Erfarenhet av att arbeta i en miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts.
  • Ett personligt ledarskap som kännetecknas av att visa förtroende och tillit, samtidigt som du är en tydlig och välstrukturerad ledare.
  • En transparent ledarstil och mycket god kommunikationsförmåga.

Uppdraget som utbildningsdirektör kan komma att omfattas av en säkerhetsprövning innan anställning.

Ansökan och kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med ProAstri. För en inledande konfidentiell dialog kring uppdraget, välkommen att kontakta konsult Karin Ivarson, 070-824 69 08 eller karin@proastri.se

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss alla kontakter avseende ytterligare annonsering.

Sista ansökningsdag: 2022-05-23

Anställningsvillkor

Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontakt

Stefan Hollmark 
Stadsdirektör 
08-523 010 81 
072-083 96 77

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 08-523 010 00

LIKNANDE JOBB

Chef till sektor Barn...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Nordmaling

Universitetsdirektör,...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Avdelningschef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Stadsmiljöchef


Mer info
& Ansökan
Åland, Mariehamn

KSLA söker ny...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

CFO till We ar(e)...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Leveranschef till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

VD / Förbundsdirektör...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Verksamhetsutvecklare...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm