Medicinhistoriska museet öppnades 1995, och drivs av en stiftelse med engagemang från Uppsala Universitet, Region Uppsala och Uppsala Medicinhistoriska förening. Det ligger i en vacker byggnad från år 1900 med omkring 700 kvadratmeter utställningsyta, tidigare en del av Ulleråkers psykiatriska sjukhus. Museets personal består av museichefen samt f.n. två antikvarier och ett antal volontärer. Museichefen är direkt underställd och rapporterar till stiftelsens styrelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.  Vi är anslutna till företagshälsovård. Medicinhistoriska museet har ett angeläget tema som angår alla: hälsa och sjukdom genom tiderna. Museet förvaltar omfattande samlingar från de flesta av medicinens områden, från såväl somatik som psykiatri. Besökarna, cirka 6000 per år, har skiftande bakgrund, men de största kategorierna är personer som arbetar inom eller utbildar sig till yrken inom någon del av vårdsektorn. 

Museichef till Medicinhistoriska museet i Uppsala

Vi söker dig som:

• Vill bidra till att det medicinhistoriska kulturarvet får en framträdande plats i samhället och i historien.

• Vill vara med och utveckla museets samlingar och utställningar till en betydelsefull resurs inom det medicinhistoriska området, såväl lokalt som nationellt.

Ansvarsområden för museichefen

 •         Helhetsansvar för drift och utveckling av museet, inkl. ansvar för dess ekonomi och personal.
 •         Arbetet bedrivs i nära interaktion med stiftelsens styrelse.

Utställningar:

 •         Övergripande ansvar för museets utställningsarbeten och samarbete med andra museer.
 •         Ansvar för in- och utlån samt dokumentation av föremål och bilder i utställningar och arkiv.
 •         Deltar i arbetet med utställningstexter, utställningskataloger och andra publikationer. 

Samlingsförvaltning:

 •         Arbetar löpande med samlingsförvaltning och -utveckling, förvärv och forskning kring samlingarna.
 •         Inventerar, utökar och fördjupar samlingen genom förvärv och donationer efter identifierade behov.
 •         Bidrar med sakkunskap i utställningsverksamhet och tillgängliggörande av samlingarna publikt.
 •         Föreläser och svarar på frågor rörande samlingarna från forskare och allmänhet.
 •         Upprätthåller och utvecklar museets nätverk inom området. 

Vad har Du?

 •         Spännande visioner om museets framtid, och förmåga att genomföra dina idéer.
 •         Dokumenterad yrkeserfarenhet att ta ett helhetsansvar för museiverksamhet och utställningsarbete.
 •         Dokumenterad erfarenhet av gott ledarskap, och att skapa bra samarbete inom personalgruppen.
 •         Relevant universitets- eller högskoleexamen, med inriktning mot till exempel medicinens historia, musei- och                        kulturarvsvetenskap och idé-och lärdomshistoria.
 •         God administrativ förmåga. Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete och ekonomi inom museiområdet.
 •         Erfarenhet av att hantera museisamlingar, samlingsförvaltning och dokumentation i digitala system.

 

Vill du veta mer, kontakta styrelsens ordförande Torsten Gordh (torsten.gordh@surgsci.uu.se, tel. 0706244894) eller styrelseledamot Ing-Marie Munktell  (ing-marie.munktell@uu.se)

Skicka din ansökan till torsten.gordh@surgsci.uu.se senast 15 augusti 2022

 

LIKNANDE JOBB

Kanslichef till...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Infrastruktur- och...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Byråchef vid...


Mer info
& Ansökan
Åland

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Myndighetschef vid...


Mer info
& Ansökan
Åland

Kanslichef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm