Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Doktorand i experimentell kärnfysik

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av Europas mest dynamiska huvudstäder, med en internationell prägel. Fysikum (www.fysik.su.se) är en av de största institutionerna inom den Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 240 anställda varav cirka 95 doktorander.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå på Fysikum: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning

Ämne: Fysik

Avdelningen för instrumenteringsfysik välkomnar sökande till en doktorandplats i experimentell kärnfysik. Kärnfysikgruppen är involverad i utvecklingen av den framtida största forskningsanläggningen för kärnfysik i Europa, FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, fair-center.eu). Gruppen har sedan länge arbetat inom PANDA-experimentet (panda.gsi.de) som syftar till detaljerade studier av den starka växelverkan genom att använda strålar av antiprotoner för att bl.a. skapa charmonium-liknande hadroner.

Sedan nyligen är vi också engagerade i ett av de andra stora projekten vid FAIR, NUSTAR (gsi.de/en/researchaccelerators/fair/research/nustar_stars_and_nuclei), där bl.a. atomkärnor som befinner sig lång från de stabila atomkärnorna, vad gäller neutrontal och/eller protontal, kommer att studeras i detalj. Som doktorand kommer du framför allt att arbeta inom PANDA-experimentet, men en del av tiden kan komma att ägnas åt arbete inom NUSTAR.

Vi söker en motiverad kandidat med goda kunskaper i engelska och intresse för subatomär fysik och instrumentering. 

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Platsen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 26 500 kr per månad.

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den särskilda behörigheten att antas till en doktorandplats i fysik eller teoretisk fysik ska man ha en kandidatexamen (el. motsv.) i fysik, totalt ha kurser i fysik på avancerad nivå motsvarande 60 hp och ha gjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå (detta kan räknas in i kravet på avancerade kurser). Examensarbetet behöver inte vara examinerat men ska ha kommit så långt att det motsvarar en halv termins heltidsstudier. För sökande till kemisk fysik kan kravet om fysikkurser helt eller delvis ersättas av kurser i kemi.

Språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet krävs. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Dr. Maria Doncel, maria.doncel@fysik.su.se, eller Prof. Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64saco@saco.su.se
Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89alejandra@st.su.se
seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 5 november 2020 skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-3731-20.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3731-20 + sökandes namn. 

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev som bl.a. beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

LIKNANDE JOBB

Professor i logopedi...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i teoretisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm