Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Doktorand i växtfysiologi

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Doktorandprojektet ”De första stegen mot pumpa med kvävefixerande rotknöl”. Projektet är kopplat till den långsiktiga forskningen som rör kvävefixerande rotknölsymbioser som bedrivs i Katharina Pawlowskis forskningsgrupp (www.su.se/english/profiles/kpawl-1.192435).

Det övergripande syftet med projektet är att förstå utveckling av kvävefixerande rotknölsymbioser och vilka egenskaper hos växten som krävs för att en sådan symbios ska kunna utvecklas. Huvudspåret hos doktorandprojektet är att bestämma de gener som är relevanta för nodulation av medlemmar i Cucurbitales. Detta görs genom att jämföra inducering av rotknölar från Frankia-stammar på modellarter från släkten actinorhizal Cucurbitales, Datisca glomerata, med den som sker hos en annan actinorhizal släkt, Cucurbitales, Coriaria (Coriariaceae).

Resultaten kan sedan testas på transgena håriga rötter hos squash. En större del av utbildningen kommer att utgöras av laboratorivt arbete (isolering av DNA och RNA från växter och bakterier, realtid RT-PCR, kloning, cytologiska analyser, vävnadsodling, hårig rottransformation med Agrobacterium rhizogenes). Arbetet kommer också att omfatta bioinformatik (transkriptommontering, fylogenetiska analyser).

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i växtfysiologi och 30 hp ska vara självständigt arbete i växtfysiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. 

Urval 

Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, ämneskunskaper och experimentell skicklighet med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga.

Grundläggande för utförande av detta doktorandprojekt är tidigare praktiska erfarenheter av växtmolekylärbiologi, medan erfarenheter av växtcytologi, biokemi och bioinformatik är meriterande. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige Katharina Pawlowski, tfn 08-16 37 72katharina.pawlowski@su.se eller biträdande handledare Rachel Foster, tfn 08-16 12 07rachel.foster@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64saco@saco.su.se
Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89alejandra@st.su.se
seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev (2-3 sidor) där du beskriver
  -dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  -varför du är intresserad av det aktuella projektet
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i pedagogik...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm