Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har över 3500 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över fyra miljarder kronor. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har som uppdrag att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Fakulteten arbetar med de flesta aspekter på våra husdjurs liv och hälsa - lantbrukets djur såväl som sport- och sällskapsdjur. Den ämnesmässiga bredden vid fakulteten är omfattande, från djurhållning, djurhälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna vid SLU:s campus Uppsala, men verksamhet finns även vid campus Umeå, i Skara, Flyinge, Strömsholm och Wången.

Fem doktorander i komparativ medicin sökes

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker tillsammans med Skriftställare Birgitta Carlssons fond fem doktorander till forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar.

Några av våra vanligaste sjukdomar drabbar även hundar. Hundar erbjuder insikter om livsstilssjukdomar eftersom de delar sina liv med oss; de dricker samma vatten, äter ofta samma mat som vi och bor under samma tak. De har en nästan identisk uppsättning av gener som människan och det finns ingen annan art, utöver just människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling. Cancer, ärftliga näthinnesjukdomar, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, samt neurologiska sjukdomar är några exempel på gemensamma sjukdomar. Med en särskild satsning på komparativ medicin vill vi skynda på förståelsen kring dessa sjukdomar och förbättra diagnostik, förebyggande åtgärder och behandlingar som leder till ökad hälsa och livskvalitet både för djur och människor.

SLU välkomnar nu sökande till följande tjänster:

  • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) lyser ut en doktorandtjänst om jämförande och funktionell karakterisering av serglycin i cancer hos hundar och människor.  
  • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) söker en doktorand till projekt gällande samband mellan personlighet, stress och smärta hos hundar och hundägare.
  •  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) söker en doktorand till Projekt FIDO: Förbättring av hundars hälsa och välfärd vid cancersjukdom.
  • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) söker en doktorand till projekt om virala encefaliter hos hund och människa i Sverige.
  • Institutionen för husdjursgenetik (HGEN) söker en doktorand till ett projekt om genetiskt nedärvda ögonsjukdomar för att bekämpa synnedsättning hos hundar och människor.  

Mer information om respektive projekt och länk till ansökan finner du på: slu.se/sbcf

Kvalifikationer:

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska, samt intervju.

Mer information om krav på engelskkunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning. Tjänsterna kan eventuellt kombineras med upp till 20 % undervisning vid fakulteten.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-01-31, med undantag för tjänsten gällande ögonsjukdomar som lyses ut mitten på februari 2023 med sista ansökningsdag 2023-03-31.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 

LIKNANDE JOBB

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Kronobergs län, Växjö

Dag Hammarskjölds...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala