Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Teknisk projektledare med inriktning på e-hälsa inom forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med sjukdom hos sig själv eller närstående.

Flera studier inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa bedrivs på en forsknings- och behandlingsportal, U-CARE-portalen (Portalen). Portalen är utvecklad inom U-CARE för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Med anledning av att digital teknik, även i ett internationellt perspektiv, kan öka tillgängligheten till god och säker vård har vi påbörjat ett arbete med att vidareutveckla och förbättra Portalens funktionalitet och användarvänlighet. Den nya versionen av Portalen ska möta nuvarande samt kommande krav vad gäller forskning och teknikutveckling. Den person vi söker ska koordinera arbetet med att vidareutveckla Portalen och fungera som en viktig länk mellan användare av Portalen, d.v.s. forskare i olika forskargrupper samt systemutvecklare i U-CAREs tekniska utvecklingsgrupp.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara produktägare och förbindelselänk mellan användare av Portalen och U-CAREs tekniska utvecklingsgrupp samt planera, leda, koordinera och aktivt delta i utvecklingen av Portalen. Arbetet kan komma att inkludera arbetsledning av systemutvecklare som arbetar med Portalen. Du ska tillsammans med användare ta fram syfte och målsättning för utvecklingsarbetet och omsätta syfte och målsättning i en projektplan anpassad utifrån tillgängliga resurser. Vidare ska du följa upp utvecklingsarbetet i syfte att säkerställa att planeringen följs samt möjliggöra för olika aktörer att leverera de av dem efterfrågade delarna i utvecklingsprojektet.

I arbetsuppgifterna ingår att identifiera, bedöma och prioritera risker och hot mot Portalen, t.ex. angrepp från hackers, kända svagheter i tekniska lösningar, otillfredsställande dokumentation av utvecklingsarbetet, förlust av specifika nyckelkompetenser, förändringar i regelverk och lagar samt föreslå åtgärder för att minimera att risker och hot påverkar utvecklingsarbetet negativt; möjliggöra felsökning och kvalitetssäkring; omsätta funktioner som användare efterfrågar till tekniska lösningar; utifrån tänkta scenarier och/eller resultat från feasibility studier analysera krav och problem och föreslå tekniska lösningar; testa funktioner i dialog med användare och omvandla dessa till tekniska specifikationer; säkerställa att rutiner och procedurer är väl kända och att det råder samsyn kring dessa så att de vid behov kan infogas i utvecklingsarbetet; samt använda situationsanpassade verktyg och tekniker för att identifiera behov och presentera lösningsförslag.

Du kommer att samarbeta med såväl forskare, systemutvecklare, behandlare t.ex. fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor och psykologer samt representanter för olika grupper av patienter och närstående. Du förväntas att hålla kontakt med användare för att utforska deras behov och föreslå lösningar samt självständigt identifiera utvecklingsmöjligheter.

Kvalifikationskrav:

 • Mastersexamen inom systemvetenskap, datavetenskap eller näraliggande område som bedöms vara relevant för arbetsuppgifterna alternativt civilingenjörsexamen med inriktning mot IT-utveckling.
 • Kunskap om och/eller erfarenhet av att arbeta med lösningsarkitektur och/eller IT-arkitektur.
 • Mycket god förmåga att arbeta dynamiskt i en agil miljö.
 • Kunskap om och förmåga att hantera känsliga personuppgifter och personuppgiftshantering såväl inom EU som i tredjeland.  
 • Mycket god förmåga att arbeta med olika arbetsuppgifter parallellt.
 • Mycket god förmåga att samarbeta, bygga och vidmakthålla goda arbetsrelationer, situationsanpassa kommunikation, tolka andras sätt att uttrycka sina behov och önskemål samt överföra information mellan olika sammanhang och grupper med olika perspektiv och förförståelse.
 • Mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ samt se och arbeta för helheten.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt såväl som skriftligt på det svenska och engelska språket.
 • Du är öppen för förändring, är villig att utveckla din tekniska kompetens och ansvarsfull, levererar i tid och håller utlovade deadlines, har mycket god förmåga att se detaljer och strävar efter hög kvalitet i alla arbetsuppgifter.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av att framgångsrikt arbeta i en akademisk forskningsmiljö eller inom annan offentlig verksamhet och/eller egen forskarutbildning.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och testa komplexa mjukvarulösningar.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda projekt.
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling med tonvikt på C#/.NET.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla frontend inom området människa-datorinteraktion.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla användargränssnitt.
 • Erfarenhet av att arbeta med system för internetbaserad forskning och/eller behandling.

Ansökningsförfarande

Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Curriculum Vitae
 • Kopior på examensbevis
 • Ett personligt brev (maximum två sidor)
 • Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av eventuella publikationer
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år, med möjlighet att vi rekryterar för ytterligare en period.
Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programsamordnare för U-CARE, professor Louise von Essen louise von.essen@kbh.uu.se

Urval/intervjuer pågår löpande. Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/2743. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2743
Facklig företrädare

Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet, saco@uadm.uu.se 

Publicerat 2021-07-01
Sista ansökningsdag 2021-08-02
LIKNANDE JOBB

Systemutvecklare med...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Datasamordnare inom...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala