Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Institutet har lång erfarenhet av att bevaka och analysera omvärlden och anlitas för att ge en nyanserad och initierad bild av utvecklingen i en komplicerad värld.

UI söker forskningsledare

Vi söker dig som vill vara med och påverka svensk utrikespolitisk forskning, är nytänkande och har framåtanda.

Forskningsledaren har en strategiskt viktig position med goda karriärmöjligheter. Om du uppskattar att se konkreta resultat av ditt arbete har du möjlighet att få arbeta i en organisation där det är högt i tak och nära mellan idé och verklighet.

Utrikespolitiska institutet (UI) är Sveriges ledande institut för forskning och information om utrikes- och säkerhetspolitik. Verksamheten vid UI omfattar idag tre uppgifter: forskning, analys och folkbildning.

Nu ska institutet kraftigt utvidga verksamheten. Vi har fått i uppdrag att bygga upp två nya nationella kunskapscentrum, ett om Ryssland och Östeuropa och ett om Kina. Uppdraget betyder att UI:s resurser nästan kommer att fördubblas under en treårsperiod.

Utöver centrumen vill vi nu också expandera övrig verksamhet. UI har idag fyra program. Tre är geografiskt indelade (Europa, Asien och Mellanöstern & Nordafrika) och ett täcker global politik och säkerhet. UI är en dynamisk och intellektuellt stimulerande miljö med egna forskare så väl som ett stort antal associerade forskare.

Nu söker vi en senior forskningsledare som kan leda en expansion på forskningsområdet. Du kommer att ha en strategisk roll i utvecklandet av UI och det är viktigt att du har möjlighet att närvara i Stockholm. Vi tror att du har en bakgrund inom någon av disciplinerna internationella relationer, statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, historia eller internationell rätt. Du ska vara en kreativ och inspirerande ledare som kan hjälpa till med att attrahera duktiga forskare, skapa intressanta projekt och dra in forskningsmedel.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:

  • leda det akademiska kvalitetsarbetet vid UI.
  • som mentor stödja forskarna i deras arbete, inklusive rådgivning vid ansökningsprocesser.
  • leda eller biträda forskningsseminarier i syfte att hjälpa forskarna framåt i deras individuella arbeten.
  • samverka med programcheferna angående framtida forskningsprojekt och att söka externa forskningsmedel.
  • initiera ansökningar och projekt av programöverskridande karaktär.

Du bör vara professorskompetent och vi tänker oss att du arbetar halvtid. Du kan framöver förlägga egen forskning på UI och på så sätt vara här på heltid.

Läs mer om UI här.

Ansökan behandlas konfidentiellt. Ansökningsbrev, inklusive CV, skickas till research@ui.se senast 2022-01-31.

Frågor om tjänsten besvaras av professor Marie Söderberg, styrelsens ordförande, 073-687 26 11marie.soderberg@hhs.se.

Vi har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.