Projektledare till Hydrologiska forskningsenheten

Östergötlands län, Norrköping
SMHI är en svensk myndighet med ett globalt perspektiv. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”....