Professor i geriatrik förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Uppsala län, Uppsala
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig...
Uppsala Universitet