Förbundsdirektör

Värmlands län, Karlstad | 1 vecka kvar!
Regionerna Dalarna och Värmland bildade under våren 2014 ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet, med syfte att bedriva högkvalitativ akutsjukvård direkt på en skadeplats....
Svensk Luftambulans

Professor i matematik med inriktning mot tillämpad matematik

Värmlands län, Karlstad
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt,...
Karlstad Universitet

Professor i matematikens didaktik

Värmlands län, Karlstad
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt,...
Karlstad Universitet