Ekonomidirektör

Västerbottens län, Umeå
Region Västerbottens uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer I Västerbottens län. Regionen erbjuder...
Region Västerbotten

Professor i omvårdnad med möjlighet till förenad anställning som sjuksköterska vid Region Västerbott

Västerbottens län, Umeå
Redan 1956 fanns här högskoleutbildning i form av tandläkarutbildning. 1958 tilldelades Umeå en läkarutbildning. 1963 togs alltså beslutet att Umeå skulle få ett universitet, och den 17 september 1965...
Umeå universitet