Ny

Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys

Västra Götalands län, Göteborg
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom...
Regeringskansliet

Två utredare/statistiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg
Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med...
Myndigheten för kulturanalys

En utredare/analytiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg
Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med...
Myndigheten för kulturanalys