Är du vår nästa stiftsdirektor?

Östergötlands län, Linköping
Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland och består av 100 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är...
Svenska Kyrkan Linköpings Stift