Ekonomichef

Stockholms län, Stockholm
Mistra investerar i forskningsprogram och centrumbildningar där forskare i samverkan med användare arbetar för att lösa viktiga miljöproblem. Vi använder även vår kapitalförvaltning för att...

Vice President Financial Control

Stockholms län, Stockholm | 4 dagar kvar!
For over 60 years, Autoliv has focused on one very important task: saving lives. Our innovative products save 30,000 lives every year and prevent 10 times as many injuries. We are first and foremost an automotive safety technology company. In the...
Autoliv AB

ISP söker en eller flera handläggare till nytt uppdrag

Stockholms län, Stockholm
ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden...
Inspektionen för strategiska produkter

Ekonomidirektör

Gotlands län
Välkommen till Region Gotland, öns största arbetsgivare. Hos oss är du en del i en större helhet där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar varje dag och...
Region Gotland

Kommittésekreterare inom geovetenskap-/klimatområdet

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation som har som övergripande mål att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien stimulerar till utveckling av svensk forskning genom...
Kungl. Vetenskapsakademien

Group Finance Manager

Uppsala län, Uppsala | 4 dagar kvar!
Olink Proteomics är en snabbväxande global koncern vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden såsom hjärt- och...
Olink Proteomics

Risk Controller

Stockholms län, Stockholm | 1 dag kvar!
DLL is a global, wholly owned subsidiary of Rabobank and operates in 35 countries. DLL is a global market leading company specializing in object financing with a focus on supporting manufacturers, retailers and distributors in the following areas;...