Projektcontroller/ekonom till Södertälje Science Park

Stockholms län, Södertälje
Bakom Södertälje Science Park AB står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH – ett starkt och inte minst engagerat nätverk. Vi är centrum för Norra Stadskärnan som växer fram i...
Södertälje Science Park

Professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter

Skåne län, Lund
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur,...
Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI