PhD student position in psychology

Stockholms län, Stockholm
Välkommen till Institutet för Framtidsstudier! Vi är en självständig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt...
Institutet för Framtidsstudier

PhD Student in Science & Technology Studies

Uppsala län, Uppsala
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället....
Uppsala Universitet

DOKTORANDTJÄNST VID JURIDISKA FAKULTETEN MED ANKNYTNING TILL FORSKNINGSPROJEKTET “ARTIFICIELL INTELL

Uppsala län, Uppsala
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället....
Uppsala Universitet

First Doctoral Student Position in Quantum Law

Skåne län, Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår...
Lunds universitet

PhD student in Gender Studies, 1-3 positions

Östergötlands län, Linköping
Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU,...
Linköpings universitet

Two PhD students in Management of Complex Intelligent Systems within WASP HS Graduate School

Östergötlands län, Linköping
Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU,...
Linköpings universitet

Doktorand inom Kritisk Design av Drönare: Estetik, Etik & Rörelser

Stockholms län, Stockholm
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela...
Kungliga tekniska högskolan KTH

Doktorand inom Kritisk Analys av Drönare: Estetik, Etik & Rörelser

Stockholms län, Stockholm
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela...
Kungliga tekniska högskolan KTH

PhD position in Political Science

Värmlands län, Karlstad | 1 vecka kvar!
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt,...
Karlstad Universitet

Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk inom GRIPES-projektet

Västra Götalands län, Göteborg
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 47 500 students and 6 400 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract...
Göteborgs Universitet

Doktorandplats i informatik

Västra Götalands län, Göteborg | 6 dagar kvar!
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 47 500 students and 6 400 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract...
Göteborgs Universitet

Doktorandplats i informatik

Västra Götalands län, Göteborg | 6 dagar kvar!
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 47 500 students and 6 400 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract...
Göteborgs Universitet

PhD position in Human-Computer Interaction

Västra Götalands län, Göteborg
Chalmers University of Technology conducts research and education in engineering sciences, architecture, technology-related mathematical sciences, natural and nautical sciences, working in close collaboration with industry and society. The...
Chalmers University of Technology