Faculty researcher position within AI/ Scientific Leader at Chalmers AI Research Centre

Västra Götalands län, Göteborg
Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och...
Chalmers University of Technology