Specialsakkunnig i kommunikation vid Regeringskansliet, personal- och kommunikationsenheten

Åland | 3 dagar kvar!
Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och...
Ålands landskapsregering