Verksjurist

Stockholms län, Stockholm | 4 dagar kvar!
Universitets- och högskolerådet har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby. De flesta arbetar som utredare och handläggare inom kärnverksamheterna. Många jobbar också i stödverksamheter inom exempelvis...
Universitets- och högskolerådet
Ny

BITRÄDANDE JURIST IT-JURIDIK – KOMMERSIELLA AVTAL OCH IT-RÄTT

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Vi är Sharp Cookie Advisors, en affärsjuridisk byrå med inriktning mot ett modernt sätt att driva och utveckla verksamheter, både för oss och våra klienter. Mycket av vårt arbete är inom...
SHARP COOKIE ADVISORS
Ny

Bolagsjurist

Stockholms län, Stockholm
Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder. Swedfunds investeringsstrategi vilar...
Ny

Biträdande jurist

Stockholms län, Stockholm
På Next arbetar vi tillsammans, som ett lag, för att erbjuda klienterna den service och kvalitet som vi själva och våra klienter förväntar sig av en modern, effektiv och framåtsträvande...
Next Advokater

Verksjurist

Kronobergs län, Växjö | 1 vecka kvar!
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar...
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Biträdande jurist

Stockholms län, Stockholm
På Next arbetar vi tillsammans, som ett lag, för att erbjuda klienterna den service och kvalitet som vi själva och våra klienter förväntar sig av en modern, effektiv och framåtsträvande...
Next Advokater

Sakkunnig juridik och trafiksäkerhet

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Riksförbundet M Sverige är med 90 000 medlemmar och kunder Sveriges största oberoende konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Under sin nästan 100 år långa historia har organisationen gett...
Riksförbundet M Sverige

Förbundsjurist

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Sveriges läkarförbund är läkarnas professionella och fackliga organisation med 53 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och...
Sveriges läkarförbund

Fastighetsjurist med transaktionsfokus

Stockholms län, Stockholm | 1 dag kvar!
Advokatfirman Törngren Magnell är en ledande svensk advokatfirma med fokus på transaktionsrådgivning och affärsjuridik. Genom ett "true partnership" mellan talangfulla och dedikerade jurister har vi rätt...
Törngren Magnell

Researcher

Stockholms län, Stockholm | 1 dag kvar!
Jurek Rekrytering & Bemanning AB utsågs nyligen till DI-gasell för femte året i rad. Med detta tar vi sikte på att fortsätta vår framgångsrika utveckling och behöver därför utöka...
JUREK REKRYTERING & BEMANNING