Utbildningschef Utveckling-ledarskap-helhetssyn

Uppsala län | 1 vecka kvar!
I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organisationen och...
Tierps Kommun

Professor i matematik med inriktning mot tillämpad matematik

Värmlands län, Karlstad
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt,...
Karlstad Universitet

Professor i matematikens didaktik

Värmlands län, Karlstad
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt,...
Karlstad Universitet

Professor i njurmedicin, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Uppsala län, Uppsala | 2 dagar kvar!
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället....
Uppsala Universitet

LiU söker ny rektor

Östergötlands län, Linköping | 1 vecka kvar!
Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU,...
Linköpings universitet