Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Svenska Institutet

  Målsättningen för enhetens verksamhet är att öka kännedom om och intresse för Sverige generellt och för svensk kultur specifikt, samt öka det svensk-franska utbytet inom kultur, forskning och samhällsliv.

 • Svenska Ishockeyförbundet

  Svenska Ishockeyförbundet är huvudorganisation för svensk ishockey med en omsättning på 100 miljoner kronor per år.

 • Svenska Jägareförbundet

  Svenska Jägareförbundet bildades 1830 och är en av världens äldsta naturvårdsorganisationer. Förbundet har cirka 110 anställda och ett flertal kontor från Luleå till Kristianstad.

 • Svenska Kakel

  Svenska Kakel-koncernen importerar och marknadsför byggkeramik från ledande tillverkare i hela världen.

 • Svenska Kraftnät

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser.

 • Svenska kyrkan

  Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige.

 • Svenska kyrkan - Helsingborg

  Helsingborgs pastorat består av fyra församlingar med tillsammans cirka 100 000 invånare. Maria, den äldsta församlingen, omfattar norra och centrala Helsingborg med bland annat kommunikationscenter, sjukhus och påtagligt inslag av villabebyggelse.

 • Svenska kyrkan Gävle

  Svenska kyrkan i Gävle är ett samlingsnamn för fyra församlingar (Heliga Trefaldighet, Staffan, Bomhus och Maria), en kyrkogårdsenhet och en förskolenhet.

 • Svenska Kyrkan i Göteborg

  Svenska kyrkan i Göteborg omfattar 28 församlingar och Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

 • Svenska Kyrkan i Göteborg Kyrkogårdsförvaltningen

  Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg. Här finns 35 begravningsplatser med totalt ca. 105.000 gravar, fem kapell, två ceremonilokaler och ett krematorium.