Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Sveriges Domstolar

  Sveriges domstolar omfattar 82 olika myndigheter med 6 500 personer anställda.

 • Sveriges geologiska undersökning

  SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet.

 • Sveriges Ingenjörer

  Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer.

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)2 jobb

  SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.

 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt.

 • Sveriges Läkarförbund

  Sveriges läkarförbund är läkarnas professionella och fackliga organisation med cirka 47 000 medlemmar.

 • Sveriges Psykologförbund

  Psykologförbundet är psykologernas fackliga organisation. Förbundet tillhör SACO och har drygt 10 000 medlemmar.

 • Sveriges Radio

  Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning.

 • Sveriges Radio (SR) Kultur & Samhälle

  Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst med det viktiga uppdraget att värna om demokrati och alla människors lika värde.

 • Sveriges regering

  Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle.